NAŠE CENÍKY

Poskytované služby

Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, řeznictví, truhlářství, opravy motorových a zemědělských vozidel, zednictví, silniční nákladní doprava, výroba elektriky a tepelné energie.

ROSTLINNÁ VÝROBA
zobrazit více
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
zobrazit více
BIOPLYNOVÁ STANICE
zobrazit více
DÍLY A OPRAVÁRENSTVÍ
zobrazit více
PÁR INFORMACÍ O NÁS

Hospodaříme na
cca 3 300 ha půdy

Převažuje pěstování obilí, dále řepky a krmných plodin.
V malém množství brambory. Zaměřujeme se na chov dojnic, skotu a prasat. Na jatkách v Sedlčanech naše společnost prodává hovězí a vepřové maso. Na středisku Nedrahovice prodává obilí, brambory. V Lavičkách brambory. Zemědělská společnost zaměstnává 135 trvale činných pracovníků.

0 ha
PŮDY celkem
0 ha
Orné půdy
0 ha
Travního porostu

Zemědělská společnost Kosova Hora a.s. Kosova Hora 338, 262 91