Kontakty

Zemědělská společnost Kosova Hora a.s. Kosova Hora 338 262 91

 • Předseda:
 • Místopředseda a hlavní zootechnik:
 • Ekonom:
 • Hlavní mechanizátor:
 • Hlavní agronom:
 • Ing. Petr Krampera
 • Miloslav Roškot
 • Blanka Vlasová
 • Ing. Vladimír Kremlička
 • Ing. Ladislav Hnilička
 • tel.: 604 171 490
 • tel.: 605 700 542
 • tel.: 318 822 162
 • tel.: 605 700 548
 • tel.: 606 202 186

Další kontakty:

 • Vedení společnosti ústředna:
 • Ekonomický úsek:
 • VKK Kosova Hora
 • Mechanizační středisko:
 • Jatky Sedlčany:
 • Středisko RV Nedrahovice:
 • ZVPP Doublovičky:
 • Bramborárna Lavičky:
 • Barum:
 • tel.: 318 822 243,318 822 244
 • tel.: 318 822 162
 • tel.: 318 822 442
 • tel.: 318 822 916
 • tel.: 318 822 686
 • tel.: 318 877 128
 • tel.: 318 877 232
 • tel.: 736 169 790
 • tel.: 318 822 916