NAŠE SLUŽBY

Rostlinná výroba

Zemědělská společnost Kosova Hora hospodaří převážně na lehčích a středních půdách oblastech Kosova Hora, Benešov a Příbram. Půdní druh je zde písčitý, hlinitopísčitý až hlinitý. Celkový objem obhospodařované půdy činí 3300 ha zemědělské půdy, z toho 2323 ha představuje orná půda a 977 ha travních porostů.

Průměrný roční úhrn srážek činí 590-610 mm.

Hospodaříme v nadmořské výšce od 350 do 558 m.

Rostlinná výroba se zabývá pěstováním ozimé pšenice na výměře 580 ha, z toho polovina představuje pšenici potravinářskou, dále 320 ha ozimého ječmene, 60 ha tritikale, 150 ha potravinářského žita, 200 ha jetele lučního pro potřeby živočišné výroby a 450 ha řepky. Kukuřice je pěstována na 520 ha pro potřeby živočišné výroby a BPS. Na zbylé výměře cca 70-80 ha jsou pěstovány konzumní a škrobárenské brambory. Produkce krmného obilí jde pro potřeby živočišné výroby. Travní porosty jsou využívány k výrobě senáží, sena a pastvu.