Rostlinná výroba

Zemědělská společnost Kosova Hora hospodaří převážně na lehčích a středních půdách oblastech Kosova Hora, Benešov a Příbram. Půdní druh je zde písčitý, hlinitopísčitý až hlinitý. Celkový objem obhospodařované půdy činí 3328 ha zemědělské půdy, z toho 2364 ha představuje orná půda a 964 ha travních porostů.

Průměrný roční úhrn srážek činí 590-610 mm. Hospodaříme v nadmořské výšce od 350 do 558 m. Rostlinná výroba se zabývá pěstováním ozimé pšenice na výměře 450 ha, z toho polovina představuje pšenici potravinářskou, dále 350 ha ozimého ječmene, 100 ha tritikale, 150 ha potravinářského žita, 200 ha jetele lučního pro potřeby živočišné výroby a 500 ha řepky. Kukuřice je pěstována na 550 ha pro potřeby živočišné výroby a BPS. Na zbylé výměře cca 70-80 ha jsou pěstovány konzumní a škrobárenské brambory. Produkce krmného obilí jde pro potřeby živočišné výroby. Travní porosty jsou využívány k výrobě senáží, sena a pastvu.